Customer Support Support Chat: Offline

Hot Stuff garandeerd de bruikbaarheid en/of deugdelijkheid van de door Hot Stuff geleverde producten, conform de aangeboden specificaties. Op alle goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing waarop u als koper in voorkomende gevallen een beroep op kunt doen. De vermelde dagtekening op uw factuur dient daarbij als ingangsdatum voor de garantie.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie wanneer:

- Een product beschadigd is door opzet of nalatigheid.
- Een product beschadigd is door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud.
- Er sprake is van normale slijtage.

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor uw rekening.

Mocht een product echter toch defect zijn of  functioneert het door u bestelde product niet of niet naar behoren, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor de aanvraag van een garantieformulier.